Natuurkunde.nl - Hoeveel energie zit er in water? (2023)

Terug naar overzicht

Hoeveel energie zit er in water?

hans stelde deze vraag op 17 juni 2005 om 10:00.

Ik zou graag willen weten hoeveel energie ( onttrokken kan worden aan!) warm water b.v. als er een voorraad vat is met 3000 liter warm water met een temperatuur van 80 graden celcius? Hoeveel energie bevat dat vat dan in bv kWh?

Reacties

Melvin op 17 juni 2005 om 13:11

Beste Hans,

De thermische (warmte) energie per deeltje wordt gegeven door:
E=(3/2)*k*T
(met E de energie, k de constante van Boltzmann en T de temperatuur)

Het aantal deeltjes kan je berekenen, door de totale massa te delen door de massa van een deeltje. Een kilogram water heeft bijvoorbeeld 3,34*1025 moleculen. Per kilogram (dus per liter) water is de thermische energie dus:
E=(3/2)*k*T*3,34*10^25 =691*T

Bij 80 graden Celcius (dus 353 Kelvin!) is dit 244 kJ. Voor 3000 liter is dit dus 732 MJ. Dit komt overeen met 203 kWh.

Helaas kan je deze energie nooit uit het water halen, omdat je dan een oneindig reservoir moet hebben met een temperatuur van T=0 Kelvin. Dit is in werkelijkheid onhaalbaar.

Hopelijk heb ik je vraag een beetje beantwoord.
Groeten, Melvin

Rob op 18 juni 2005 om 11:31

Ik denk eerder dat je de wel-bruikbare warmte bedoelt.

Die heeft te maken met de warmtecapaciteit van water, 4 184 J/g·K.

Mijn buurman heeft een geïsoleerde opslagtank met 800 kubieke meter water dat hij kan opwarmen tot 90 graden Celcius, en dat hij gebruikt om zijn kassen op 20 graden te houden. Ideaal gezien gebruikt hij van dat water dus 70 graden temperatuurverschil aan energie.

Dat is dan 800 x 106 gram = 8 x 108 gram maal 7 x 101 graden maal 4 184 J/g·K, dus 2,3 x 1011 J.

Om dat water daarna weer op te warmen is de verbrandingsenergie van 7000 kubieke meter aardgas nodig.

veen op 26 mei 2018 om 21:48

Mag ik het zeer slechte verhalen vinden.de bedoeling is omde energie in kw. Weer te geven van bv 1kuub water van 80 graden naar B.v.20graden. En de uitkomst in kw.ik dacht dat 1kuub water 1graad verhogen 1kw aan energie nodig had.maar weet dit niet zeker,als dat zo is kun je alles hiervoor berekenen gaarne reactie of dit klopt gr.

Theo de Klerk op 26 mei 2018 om 21:58

domweg Q = Cwm(T1- T2) uitrekenen (m=ρwaterV) en dan de uitkomst in joules delen door 3600 000 om alles in kWh te krijgen (ongebruikelijke eenheid buiten de stroomwereld) want 1 kWh = 1000 Wh = 1000 x 3600 Ws (1Ws=1 J/s s= J)

Het rekenen kun je zelf...

veen op 26 mei 2018 om 23:03

Dank je ik reken nog steeds met kw vind ik heel gemakkelijk en de elektriciteit wordt nog steeds in kw aangeleverde straalkachels en noem maar op voor de gewone man in kw. Ik heb joules enz. Heel lang geleden geleerd,kw weet ikmeteen joules zegt me veel minder.daarom ben ik voor kw en ik had de indruk dat de vraagsteller dat ook is ,maar ik kan het verkeerd hebben. In ieder geval bedankt.

(Video) Natuurkunde uitleg Energie 2: Rendement

Theo de Klerk op 27 mei 2018 om 09:45

het was vroeger 1 calorie = energie nodig om 1 g water 1 graad celsius te verhogen).
Tegenwoordig is de SI eenheid hiervoor joule (1 calorie = 4,1868 joule = 1,163 mWh)

Dus voor 1 kuub water (ca 106 cm3 en dat komt overeen met ca. 1000 kg) is 106 gram x 1,163 mWh = 1,163 . 103 Wh = 1,163 kWh
Daarmee komt je schatting iets te laag uit (meer dan 1 kWh voor een kilogram water 1 graad opwarmen).

Watt-uur en geen watt want dat is energie per tijdseenheid (vermogen) - handig voor continu gebruik van een machine over een periode t seconden (energie = vermogen x tijd).
Dus of je nu elke seconde 1,163 W toevoert gedurende een uur of 2,326 W gedurende een half uur - het is in beide gevallen dezelfde hoeveelheid.

Zie ookhttps://www.natuurkunde.nl/vraagbaak/12857 (een van de latere reacties aldaar)

Supergrover op 02 mei 2020 om 13:00

Nuttige correctie op de verder uitstekende berekening van Theo:

Daarmee komt je schatting iets te laag uit (meer dan 1 kWh voor1000 kilogram water 1 graad opwarmen).

(Denk maar na: 1kW een uur lang in 1L water 'pompen' geeft echt wel wat meer T verhoging dan 1 graad)

Theo de Klerk op 02 mei 2020 om 13:34

1 cal = 1,163 mWh. Genoeg om 1 gram water 1 graad te verhogen.
Een liter water is ca 1 kg = 1000 g, dus 1163 mWh = 1,163 Wh is nodig om die 1 graad te verhogen. Dan is een liter met 116,3 Wh (=0,1163 kWh) tot koken gebracht vanaf 0 graden.

tom op 25 augustus 2020 om 21:07

ik heb volgende vraag:
ik heb 1000 liter water van 36 celcius deze wil ik 2 graad opwarmen met water van 40 graden, hoeveel van dit water heb ik nodig om dit te realiseren

Jan van de Velde op 25 augustus 2020 om 21:16

dag Tom,

Je hebt 1000 L water met in elke liter 36 gram suiker. Je wil de suikerconcentratie verhogen tot 38 g/L
Je hebt suikerwater beschikbaar met een concentratie van 40 g/L

Hoeveel van dat 40 g/L suikerwater ga je nodig hebben? Denk erom dat dit suikerwater behalve suiker ook water bevat!

groet, Jan

Theo de Klerk op 25 augustus 2020 om 21:29

Of, om het bij de vraag te houden:
- hoeveel energie is nodig om het koude water op te warmen?
- als ander water van 40 graden die hoeveelheid moet kunnen afstaan om ook 38 graden uit te komen, hoeveel water heb ik daarvan dan nodig om die energie af te staan?

tom op 25 augustus 2020 om 21:37

Dag Theo,
Jij hebt de vraag correct geintrepeteerd en weergegeven. Ik hoop dat je ook een antwoord hierop weet.

Theo de Klerk op 25 augustus 2020 om 21:42

Ja, maar dat voorkauwen levert niet op dat je het voortaan zelf kan. Dus probeer het eens. Reken die stappen uit.
In jouw geval is rekenen zelfs niet nodig omdat het zo'n symmetrisch probleem is.

(Video) Natuurkundeles A5 9.2 Energie voor bewegen, begrijpen

  • 1000 L water van 36 graden moet tot 38 graden worden opgewarmd door extra energie op te nemen
  • xL water van 40 graden moet tot 38 graden afkoelen door de extra energie af te staan.

Het antwoord straalt je al tegemoet...

tom op 25 augustus 2020 om 23:30

Theo de Klerk plaatste:

Ja, maar dat voorkauwen levert niet op dat je het voortaan zelf kan. Dus probeer het eens. Reken die stappen uit.
In jouw geval is rekenen zelfs niet nodig omdat het zo'n symmetrisch probleem is.

  • 1000 L water van 36 graden moet tot 38 graden worden opgewarmd door extra energie op te nemen
  • xL water van 40 graden moet tot 38 graden afkoelen door de extra energie af te staan.

Het antwoord straalt je al tegemoet...

Hoi Theo, ik zie het niet dus graag stap voor stap voor het te begrijpen.

Theo de Klerk op 25 augustus 2020 om 23:41

Het ene gaat van 36 naar 38. Het andere van 40 naar 38. Allebei 2 graden verschil...

Jan van de Velde op 26 augustus 2020 om 08:20

tom plaatste

ik zie het niet dus graag stap voor stap voor het te begrijpen.

Je hebt één emmer met 36 knikkers, enemmers met 40 knikkers.

Wat je kiest giet je in een grote bak, om daarna de knikkers uit die bak eerlijk te verdelen over de gebruikte emmers.

je kiest bijvoorbeeld om 3 emmers van 40 knikkers te gebruiken
dan heb je totaal dus 3 x 40 + 36= 156 knikkers, en die moeten herverdeeld worden over de 4 emmers.
Zitten er nu in elke emmer je gewenste 38 knikkers? Zo nee, probeer een ander aantal 40-emmers.

de wiskunde erachter is die van het gewogen gemiddelde, ik hoop dat dat je wat zegt?

Groet, Jan

Theo de Klerk op 26 augustus 2020 om 15:12

Of in jouw geval: 1 L water heeft tussen 0 - 100 graden voor elke graad opwarming evenveel energie (Q) nodig. En die komt weer vrij als de temperatuur 1 graad daalt.

Dus 1000 L van 36 naar 38 graden opwarmen heeft E = 1000 x(38-36) x Q nodig
Het te hete water moet die E kunnen afstaan: E = V x(40-38) x Q (met V = volume)
Gelijkstellen: 2000 Q = 2V Q ofwel 2000 = 2 V
Dus wat moet V zijn?

Hans op 10 maart 2022 om 21:16

Ik heb een ander probleem, ik wil warmte uit grondwater van 12 gr halen, hoeveel water heb ik nodig voor een warmtepomp die 15 Kw kan leveren aan de vloerverwarming.
het grondwater kan ik in voldoende mate aanleveren .
het grondwater kan maar tot 5 gr worden afgekoeld.
graag een reactie,
groet Hans Bruinsma

Theo de Klerk op 10 maart 2022 om 21:38

Ik snap niet eens wat je bedoelt. Grondwater van 12 graden, afkoelen tot 5 graden???
Warmtepomp van 15 Kw (kW neem ik aan) . Is dat een vermogen dat de pomp gebruikt om te pompen?

Jaap op 10 maart 2022 om 21:39

(Video) *OUDE Versie* Natuurkunde uitleg Energie 2: Rendement

Dag Hans,
Als de warmtepomp 1 kg water afkoelt van 12 to 5 ºC, onttrekt de warmtepomp Q=c·m·ΔT=4180·1·(12–5)=29260 joule warmte aan dat water.
Hoeveel warmte de warmtepomp aan de vloerverwarming levert, hangt af van de Coefficient Of Performance, COP, die tegenwoordig vaak op de warmtepomp vermeld wordt.
Stel dat de warmtepomp voor deze temperaturen COP=2,5 heeft, dan levert hij aan de vloerverwarming 2,5·29260=73150 joule=73 kJ.
Om 15 kW warmte aan de vloerverwarming te leveren, is per seconde 15/73=0,21 kg water nodig ofte wel 0,74 m³ per uur.
Deze schoolmeestersberekening houdt geen rekening met allerlei praktische factoren. Een installateur kan een meer betrouwbaar antwoord geven.
Groet, Jaap

https://warmtepompenadvies.be/warmtepomp-rendement/

Theo de Klerk op 10 maart 2022 om 21:50

Ik heb niet veel verstand van warmtepompen - da's duidelijk - maar als een COP van 2,5 de onttrokken energie 2,5 x verhoogt, dan moet die energie wel ergens vandaan komen. Uit het stopcontact? Als maar 1/2,5-de deel (minder dan de helft) uit het water komt dan vind ik het allemaal niet zo bijster en snap ik de opmerkingen "leuk dat de CV gasrekening daalt, maar de stroomrekening neemt aanzienlijk toe". De energie moet natuurlijk ergens vandaan komen.

Jaap op 10 maart 2022 om 22:04

Dag Hans,
Mijn berekening van 21.39 uur is fout.
Als een warmtepomp met COP=2,5 aan 1 kg water 29260 joule warmte onttrekt, is die 29260 joule 1,5 van de totale 2,5 delen en levert de warmtepomp 29260/1,5·2,5=48767=49 kJ joule aan de vloerverwarming. Hierbij verbruikt de elektrische warmtepomp 1 deel, dat is 29260/1,5=19507 joule elektrische energie.
Om 15 kW warmte aan de vloerverwarming te leveren, is per seconde 15/49=0,31 kg water nodig ofte wel 1,1 m³ per uur.
Groet, Jaap

wim van Ouwel op 04 april 2022 om 18:31

De Qooker kan water leveren dat koeler is als dat er aangeleverd wordt.
Hoeveel energie kost het om die temp.daling voor bijv.10 liter te bewerkstelligen?
Is zo´n koelelement ook in het "groot" te produceren en te leveren en kan de benodigde energie uit zonnecellen te betrekken zijn? Het kost kapitalen de opwarming van de aarde te beteugelen.
Duizenden van die apparaten her en der op zee zouden een bijdrage kunnen leveren, of niet ?

Jan van de Velde op 04 april 2022 om 19:06

wim van Ouwel

Duizenden van die apparaten her en der op zee zouden een bijdrage kunnen leveren, of niet ?

dag Wim,

Helaas niet...
Apparaten zoals koelkasten, airconditioners en ook de Quooker,laten warmte niet zomaar "verdwijnen". Het enige dat ze doen is de warmte verpompen van de ene plaats naar de andere.
Dat verpompen zelf kost energie, en dus wordt de omgeving van dat soort apparaten alleen maar warmer.

Een koelkast in huis is dus per saldo een klein elektrisch kacheltje, zomer en winter.

Groet, Jan

peter op 05 oktober 2022 om 10:20

dag Jaap ,
ik denk dat mijn vraag met jouw antwoord opgelost is nl:
Uit mijn waterput kan ik max 6 liter per min halen als ik dat vergelijk met jouw antwoord is dat ongeveer een derde van de 1,1m³ per uur dus zou ik een warmtepomp kunnen gebruiken van 15/3 kW?
Groet, peter

Jan van de Velde op 05 oktober 2022 om 17:27

dag Peter,

dit soort installaties zou ik niet aan (laten) leggen op basis van een discussie als hier boven. Deze vraagbaak is geen installatiebureau. Veel te veel mitsen, maren en praktische/lokale factoren zijn van invloed op de beslissing wat verstandig is en wat niet.

Bijvoorbeeld ook, ergens hierboven komt iemand af met een vloerverwarming met een vermogen van maar liefst 15 kW, zonder daar verder meer bij te vertellen. Voor wat ik me bij een "vloer" voorstel zal de eigenaar van die vloer serieuze zweetvoeten gaan krijgen.

Leg je probleem beter voor bij een betrouwbaar installateur.

Groet, Jan

peter op 05 oktober 2022 om 18:52

(Video) Natuurkunde uitleg Energie 9: Gravitatie-Energie

mijn vraag is eigenlijk :die 6liter per min is dat interressant voor een warmtepomp ? het is grond water van 14/ 15 gr
groeten peter

Jan van de Velde op 05 oktober 2022 om 18:59

dat is een theoretische en die is te beantwoorden.

14/15 graden lijkt me warm voor grondwater hier in NL/BE maar goed.

reken 6 L per minuut om naar een massadebiet in kg/s

Q= m·c·ΔT
m : de massa die je eerst uitrekende, in kg
c :4200 J/kgK
ΔT het temperatuurverschil tussen oppompen en weer infiltreren, bijv 15-5=10 oC

Q is dan de warmte die je in één seconde uit dat water haalt met die warmtepomp, en daarmee dus het warmtevermogen in J/s (= watt) van je bron.

groet, Jan

peter op 05 oktober 2022 om 19:14

Dank jan,
uitgerekend kom ik dan op een 4kw dat lijkt mij voldoende voor een warmtepomp .
groeten peter

peter op 05 oktober 2022 om 19:46

En ja 15gr grondwater is (te) hoog heb de tempmeter in ijswater gezet en geeft 1gr aan verder meet ik het grondwater opgepompt dus na 20 meter buis ,maar 14 gr heb ik jaren geleden in de put zelf gemeten.
groeten peter

Jan van de Velde op 05 oktober 2022 om 19:47

die uitkomst ben ik met je eens.

Maardan hangen er verder allerlei praktische "als"-en aan vast, die er wel eens voor kunnen zouden zorgen dat je daarvan in een koude week over twee jaar maar 2 kW meer van over hebt. Hangt bijvoorbeeld af van de kwaliteit / chemische samenstelling van dat grondwater, en er is vast nog veel meer dat niet in een eenvoudig theoretisch sommetje is te vatten. Zie de ervaren installateur.

Dus wijsheid gewenst.

Groet, Jan

Jan van de Velde op 05 oktober 2022 om 20:43

peter

14 gr heb ik jaren geleden in de put zelf gemeten.

voorhet bovenlaagje van het grondwater aan het eind van de zomer is dat niet vreemd. Maar zodra je dat bovenlaagje hebt afgepompt, en het seizoen vordert, ga je dat toch wel een paar graden zien zakken, vooral als je put nabij oppervlaktewater ligt.

Groet, Jan

peter op 05 oktober 2022 om 20:55

jan,het water zit op 8.5m diepte en we gebruiken het water voor de wc de was en de vaatwasser dus afgepompt is het wel.
Het is prima water met iets te veel fosfaten maar vroeger (1950)ook gebruikt als drinkwater.
de temperatuur zal ik eens om de paar maanden meten.
groeten peter

(Video) VWO6 Samenvatting Energie

FAQs

Hoeveel energie heeft water? ›

De benodigde hoeveelheid energie voor warm water

Om water te verwarmen is een bepaalde hoeveelheid energie nodig. Deze hoeveelheid heet de energie-inhoud van het water en is gelijk aan 4,2 kJ per liter water en per graad temperatuurverschil.

Hoeveel energie in 1 m3 water? ›

Q = 1 (m3) x 1000 (kg/m3) x 1 (K) x 4,186 (KJ/kg. K)/ 3600(1/uur) => 1,16 kWh. Dus om 1 m3 water 1 graad te verwarmen is 1,16 kWh nodig.

Hoeveel energie levert 1 gram water op? ›

Voor vezels wordt daarom een gemiddelde aangehouden van 2 kcal per gram. Water, vitamines en mineralen leveren geen calorieën. Voor het gewicht maakt het geen verschil welke voedingsstoffen de calorieën leveren: elke calorie telt.

Hoe bereken je hoeveel warmte water heeft opgenomen? ›

Met Q=c*m*delta T reken je uit hoeveel energie er nodig is om het water te verwarmen. De massa die je hier moet invullen is de massa van het water (en niet de massa van de verbrande brandstof).

Welke energie is water? ›

Wat is waterenergie? Elektriciteit die opgewekt wordt met behulp van waterkracht wordt water energie genoemd. De elektriciteit wordt opgewekt door de kracht van stromend of vallend water. Om waterkracht energie op te wekken is er een turbine nodig.

Is water een energie? ›

Waterkracht is een duurzame vorm van energie, al zijn veel vissoorten er minder blij mee. Waterkracht is energie die is opgewekt uit stromend water. Bij de productie van elektriciteit uit waterkracht ontstaan geen schadelijke stoffen, en de bron is onuitputtelijk. Waterkracht is daarom een duurzame energiebron.

Hoeveel gas voor 1 liter water? ›

Gronings aardgas verbranden levert je per kubieke meter ongeveer 32 megajoule op, dus met een honderdste daarvan kunnen we uit de voeten. Dat is ongeveer tien liter gas om één liter water aan de kook te krijgen!

Hoeveel kWh in m3 water? ›

De hoeveelheid energie die nodig is om warm water te maken, wordt uitgedrukt in Giga Joule (GJ). Uit bovenstaande tabel leest u af hoeveel energie er nodig is voor de opwarming van 1 m3 water. Dit is 0,21 GJ of te wel 57 KwH (de eenheid die uw warmtemeter aangeeft).

Wat kost 5 minuten douchen? ›

Een douchebeurt van 5 minuten voor consumenten met een spaardouchekop komt neer op 40 cent. Wie dagelijks zo'n douche neemt, betaalt gemiddeld 2,8 euro per week. In het geval van een gewone regendouche loopt het bedrag op 1,2 euro voor een douche van 5 minuten. Omgerekend is dat 8,4 euro per week.

Hoeveel warmte in water? ›

Water heeft een specifieke warmtecapaciteit van 1,163 Wh/kg,K (Watt uur per kg per Kelvin). omdat 1 m3 water = 1000 kg wordt dit 4186800 J / (kg, K) ofwel 4,2 MJ / (m3, K).

Hoeveel gas voor water? ›

Het opwarmen van 1000 liter water kost ca. 4 m3. Voor een gemiddelde douchebeurt van 5 min (50 liter water) heb 0,2 m3 gas nodig. Stel: Jouw huishouden bestaat uit 4 personen die elke dag 5 minuten douchen, dan staat dat gelijk aan een gasverbruik van 292 m3 gas op jaarbasis.

Hoeveel watt is 1 joule? ›

1 watt = 1 joule per seconde. Een stofzuiger die 1000 watt (ofwel 1 kilowatt, 1 kW) vermogen heeft, gebruikt dus elke seconde 1000 joule.

Hoeveel energie om 1000 liter water te verwarmen? ›

Wat betreft je berekening (1 liter water heeft ongeveer 1 kg massa): >1000 liter water op te warmen van 20 naar 80°C: > Q = 1000*4187*60=251.222.000 joule.

Hoeveel stoom van 1 liter water? ›

Als een liter water tot stoom wordt verwarmd wordt het volume ongeveer 1600 keer zo groot. Dus als 1600 liter stoom condenseert naar water vindt er een volumeverkleining van 1600 keer plaats.

Wat is de C van water? ›

c = de soortelijke warmte van water (4180 J/°C/kg);

Hoe werkt een waterrad energie op? ›

Als je de kraan opendraait, valt het water door de zwaartekracht naar beneden op een schoep van je waterrad. Het water duwt de schoep naar beneden. Het water valt vervolgens op de volgende schoep en zo verder, waardoor het rad gaat draaien. In een waterkrachtcentrale wordt op deze manier ook elektriciteit opgewekt.

Hoeveel energie levert waterkracht op? ›

Waterkracht vertegenwoordigt ongeveer 72% van de wereldwijde hernieuwbare elektriciteit en levert op dit moment 16% van alle elektriciteit in de wereld.

Wie heeft water energie ontdekt? ›

Tegenwoordig kent men waterkracht vooral van waterkrachtcentrales, waarin stroom wordt opgewekt. Dit principe werd voor het eerst toegepast in 1886 door Westinghouse en Stanley.

Waar bestaat energie uit? ›

De totale energie van een systeem is de optelsom van alle microscopische en macroscopische energieën, namelijk; thermische, mechanische, kinetische, potentiële, elektrische, magnetische, chemische en nucleaire energie.

Wat is de kracht van water? ›

Water is een belangrijke voorwaarde voor alle leven op aarde. Mensen bestaan gemiddeld voor 70% uit water. Dit water geeft structuur aan ons DNA en aan al onze cellen. Daarnaast maakt water het mogelijk dat tussen ons DNA en onze cellen informatie wordt uitgewisseld.

Hoe wordt water energie opgeslagen? ›

Het water valt door de dam in de waterkrachtcentrale en zet hierbij een groot wiel, een zogenaamde turbine in beweging. De turbine zet de energie van vallend water om in mechanische energie waarmee een generator wordt aan gezet.

Is Kouder douchen goedkoper? ›

Koud douchen

Het kost gas om water te verwarmen en door minder heet, minder warm of zelfs koud te douchen, bespaar je geld. Bovendien ben je sneller onder een koude douche vandaan dan onder een warme douche.

Wat kost 10 minuten douchen 2022? ›

Hoe duur is 9 minuten douchen anno 2022? Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) rekende het uit (juli 2022: uitgaande van gastarief van 2,08 euro per m3; watertarief van 1,21 euro per m3 en 0,49 euro per Kwh). Gemiddeld verbruik je 65 liter water voor 9 minuten douchen.

Wat is het duurste gas of elektriciteit? ›

Het antwoord is dus eigenlijk heel erg simpel: gas is duurder. Gas betaal je per m3 aan Essent en stroom per kWh. En bij welke energieleverancier je zit, je betaalt altijd meer voor gas dan voor stroom. Bovendien is de energiebelasting vanuit de overheid ook hoger op gas dan op stroom.

Hoeveel kWh 1 liter water koken? ›

Ok, je wil dus 1 liter water koken voor je pasta. De waterkoker doet daar ongeveer vier minuten over en dat kost 0,16 kWh, is 0,04 euro. Op het gasfornuis duurt het circa zes minuten en dat kost 0,03 kubieke meter aardgas, is 0,02 euro. Gas is dus goedkoper, maar kost meer tijd (en dat is ook weer geld).

Wat is een m3 water? ›

1 m³ is 1.000 liter.

Hoeveel kWh om 100 liter water op te warmen? ›

We vullen de formule in: q = 100 * 4,19 * 50 = 20.950 KJ. Omgerekend naar kWh is dat 20.950/3.600 = 5,82 kWh. Dat is het verbruik om 100 liter te verwarmen van 10 naar 60 graden Celsius.

Wat scheelt 1 graad verwarming? ›

Zet de thermostaat als je thuis bent één graad lager dan je gewend bent. Daarmee bespaar je gemiddeld 350 euro (bij de gasprijs op korte termijn) of 140 euro (bij de gasprijs op langere termijn). Als je in huis bezig bent, is 19 graden vaak warm genoeg.

Wat kost het meeste gas in huis? ›

Ongeveer 80 procent van het gasverbruik gaat naar de verwarming. De overige 20 procent gaat naar warm water, hier valt warm douchen en ook koken en afwassen onder. Weet wel dat de verschillen tussen het gasverbruik per huishoudens groot zijn.

Hoe kan je gas verbruiken als je niet thuis bent? ›

Bij gas is er in principe geen sprake van sluipverbruik. Staan de cv-ketel en alle andere gasverbruikers helemaal uit, maar is er na een paar uur alsnog gasverbruik? Dan kan dit duiden op een onontdekt gaslek. Dit kan potentieel gevaarlijk zijn.

Kan water 100 graden worden? ›

In een open vat, bijvoorbeeld een pan met water, zal toevoegen van energie leiden tot temperatuurstijging van de vloeistof. Wanneer het kookpunt is bereikt neemt de temperatuur van de vloeistof niet meer toe; de maximumtemperatuur is bereikt. Voor water is deze temperatuur bij 1 atmosfeer 100°C.

Hoe bereken je C? ›

Q = m · c · ΔT

Waarbij: Q is de warmte in joule (J) m is de massa in kilogram (kg) c is de soortelijke warmte in joule per kilogram per graad Kelvin (J kg-1K-1)

Hoeveel zet warm water uit? ›

Als die watermassa gemiddeld met 1 graad stijgt, hoeveel neemt het volume dan toe? kubieke uitzettingscoëfficiënt van water is ongeveer 0,00021 per oC. Dat betekent dat 1m³ water dan ongeveer 1,00021 m³ wordt. In een vat met een bodem van 1 m² en een hoogte van 1 m stijgt het water dan met ongeveer 0,2 mm.

Hoeveel liter water is 1 m3 gas? ›

Een kuub is een kubieke meter, oftewel 1000 liter, en schrijven we ook als m3. Dit is handig om te weten wanneer je je energierekening bekijkt. Daar zie je je gasverbruik in m3 staan.

Hoeveel energie voor warm water? ›

Een douchebeurt kost gemiddeld 65 liter warm water, bij 9 minuten douchen. Daarvoor betaal je € 1,09 bij een gasboiler en € 1,19 bij een elektrische boiler. Een bad verbruikt 120 liter warm water per keer. Daarvoor betaal je € 2,26 bij een gasboiler en € 2,79 bij een elektrische boiler.

Wat kost 20 minuten douchen? ›

Watergebruik bij douchen

Een douchebeurt kost gemiddeld 65 liter warm water bij negen minuten douchen. Daarvoor betaal je 0,62 euro bij een gasboiler en 0,70 euro bij een elektrische boiler, zo berekende het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) op basis van de energieprijzen van mei 2022.

Wat is de formule van joule? ›

De eenheid van energie is de Joule (J). Uitgedrukt in grondeenheden: J = kg·m·s-2.

Hoeveel energie zit er in een kuub gas? ›

Berekening. 1 m3 gas is gelijk aan 35,17 MJ. 1 kWh heeft een warmte inhoud van 3,6 MJ. 1 m3 gas is dus gelijk aan 35,17/3,6=9,77 kWh.

Hoeveel joule is 1 liter diesel? ›

De basis-eenheid voor energie is Joule en zometeen zal blijken dat ons huishoudelijk energieverbruik in de orde van de GigaJoules [GJ] ligt; 1 GJ is 1 miljard Joule. 1 m3 gas bevat 0,032 GJ, 1 liter benzine 0,032 GJ, 1 liter diesel 0,0359 GJ en 1 kWh elektriciteit is gelijk aan 3600 kJ, oftewel 0,0036 GJ.

Wat is goedkoper warm water op gas of stroom? ›

De energiekosten zijn bij een elektrische boiler lager als bij een boiler op gas. De energiekosten kunnen nog positiever uitvallen als gebruik wordt gemaakt van zonnepanelen.

Hoeveel gas voor warm water? ›

In de meeste huizen hangt een cv-ketel op gas die niet alleen de verwarming regelt, maar ook zorgt voor warm water uit de kraan. Een huishouden verbruikt jaarlijks gemiddeld 270 m3 gas voor warm water. Dat is 270 euro per jaar .

Wat kost 5 minuten douchen aan gas? ›

Het meeste warme water verbruikt u normaal gesproken onder de douche. Dat kost u 0,2 kuub per 5 minuten en 0,4 kuub per 10 minuten. Als u dagelijks onder de douche staat, kost dat aan het einde van het jaar 105 à 212 euro aan gasverbruik.

Hoeveel warmte is 1 kW? ›

1 kilowatt = 1000 watt = 1000 joule per seconde = 1000 J/s = 1 kJ/s. Een paar voorbeelden van energie en vermogen: Een forse stofzuiger heeft soms een vermogen van 1 kW, ofwel 1000 Watt, en verbruikt dus per seconde 1000 joule. Deze stofzuiger verbruikt elk uur dat hij aanstaat 1 kWh.

Wat verbruikt veel energie? ›

Verbruik van oud model koelkast kan oplopen tot ruim 550 kWh per jaar (€ 120,-) Een oud model vriezer verbruikt al gauw 360 kWh (€ 80,-). Een groot plasmascherm verbruikt zo 420 kWh (€ 90,-). Een lcd-tv (€ 35,-) Een led-tv nog minder. Jaarlijks verbruikt een vaatwasser circa 305 kWh (€ 65,-).

Hoeveel warmte opslaan in water? ›

Wanneer er naast warm tapwater (boiler) ook warmte moet worden opgeslagen voor ruimteverwarming neemt een watervat al snel veel ruimte in beslag. Water met een temperatuur van ongeveer 90 °C heeft namelijk een effectieve energiedichtheid van ongeveer 0.25 GJ/m3 voor warmteopslag.

Hoeveel energie kost water verdampen? ›

Het verdampen van water kost energie. Om 1 kg water te verdampen, is een hoeveelheid energie nodig van 2,46 MJ. Dat is een grote hoeveelheid. De globale straling op een onbewolkte zomerdag is zelden hoger dan 25 MJ/m2, bij uitzon dering wordt weleens 30 MJ/m2 gehaald rond de langste dag.

Wat is de soortelijke warmte van water? ›

De soortelijke warmte van water is 4,18 ·10 3J/kg·°C.

Videos

1. Natuurkunde uitleg ENERGIE OMZETTEN
(WATT!? Natuurkunde)
2. Natuurkunde uitleg Kracht 11: Arbeid
(Meneer Wietsma Natuurkunde)
3. HA2 gas water en elektriciteit oefensommenblad opgave 5
(Remi rivière)
4. Energie berekenen in kWh
(dit is natuurkunde)
5. HA2 natuurkunde gas water elektriciteit oefensommenblad vraag 8
(Remi rivière)
6. Examenvraag energie: de bungeetrampoline
(Wetenschapsschool)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fredrick Kertzmann

Last Updated: 02/15/2023

Views: 6172

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fredrick Kertzmann

Birthday: 2000-04-29

Address: Apt. 203 613 Huels Gateway, Ralphtown, LA 40204

Phone: +2135150832870

Job: Regional Design Producer

Hobby: Nordic skating, Lacemaking, Mountain biking, Rowing, Gardening, Water sports, role-playing games

Introduction: My name is Fredrick Kertzmann, I am a gleaming, encouraging, inexpensive, thankful, tender, quaint, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.